Bland Bluebots och 3D-skrivare på Kulturkvarteret i Kristianstad

Intresset för att ta dela av IT i skolan i kommunen var stort, speciellt gällande Bluebots och 3D-skrivare. Även roboten som kan ta en elev plats i klassrummet så att eleven kan vara med på lektioner på distans via surfplatta (t ex vid långvarig sjukskrivning) väckte stort intresse.

bild6_itskolan

Mattias lär barnen hur man programmerar med Bluebot.

”Vad är fiber och har jag nytta av en fiberuppkoppling?” Med hjälp av Mats Wemmenborn från Kristianstad kommuns IT-avdelning reddes begreppen kring fiber och fiberuppkoppling ut och Mats beskrev också skillnaderna mellan olika uppkopplingsalternativ som till exempel fiber, mobilt bredband och ADSL

De som hade problem med sin dator, mobiltelefon, annan IT-utrustning eller bara var nyfikna på hur en It-teknikers vardag ser ut fick sina frågar besvarade av kommunens IT-avdelning som berättade om sitt uppdrag. De Vanligaste frågorna rörde mobiltelefoner.

Medborgarcenter var på plats under veckan för att besvara på frågor och informera om hur medborgarna kan hantera sina ärenden digitalt via kommunens webb

Stiftelsens UtbildningsForum (UtFo) hjälpte besökare med Swish, BankID och Internetbank. De höll även föreläsningar under veckan om digital säkerhet. Föreläsningarna handlade om att sätta viktiga begrepp som brandvägg, virusskydd och mycket mer i ett sammanhang och förklara innebörd och funktion.