Rapport från eMedborgarveckan 2017 – Från on/off till VR i full fart!

… det är rubriken på ett av de fullbokade seminarier som Digidelnätverket arrangerar under årets Internetdagar. Det är också en bra beskrivning av de aktiviteter och det arbete alla aktörer gör under de två årliga kampanjveckorna, Get Online Week respektive eMedborgarveckan. Här finns allt för alla åldrar, från tips på språkappar och lättlästa nyheter på svenska i Skellefteå till källkritik och falska nyheter  i Simrishamn.

Läs rapporten som PDF

Hela bredden från det mest elementära i hur man hanterar tekniken rent praktiskt, via digitala tjänster som bankärenden, e-legitimation, offentlig service och annat till lek, skapande och innovation. Allt fler kommuner, landsting och regioner passar på att arrangera mässor under kampanjveckorna för att möta och samtala med kommuninvånare. Man visar digitala tjänster för att öka deras användning, men vill också få mer kunskap om vad som inte fungerar, är svårt att använda och behöver utvecklas.

Fortfarande har vi, enligt IIS undersökning Svenskarna och internet 2017, ungefär 500 000 svenskar som inte använder internet över huvud taget. Av dem är 430 000 äldre än 66 år. Och ungefär 150 000 personer därutöver använder digitala tjänster och internet så sällan att de behöver hjälp med hanteringen. Ju fler tjänster som digitaliseras, ju svårare blir det för dessa personer att hantera sin vardag. Att öka sin egenmakt genom att kunna klara sig själv, kunna göra sin röst hörd och hålla kontakt med familj och vänner oavsett sin ålder är en demokratisk rättighet.

Behovet av att få hjälp på andra språk ökar också och det syns i aktiviteterna under kampanjveckorna. Också nyanlända asylsökande som har eller väntar på uppehållstillstånd efterfrågar hjälp för alltifrån att hantera tekniken till att ladda ned appar. Får man inte sådant stöd och undervisning tidigt försvårar det vardagen både under asylprocessen och under etableringen.

Att bli digitalt delaktig blir en del i att vara socialt delaktig. Ju mer samhället kräver att vi ska kunna använda digitala tjänster och uttrycka oss digitalt, ju viktigare är det att se till att det finns lätt åtkomlig hjälp att få i vardagen för de problem man kan stöta på. Vem som helst kan vid något tillfälle behöva sådan hjälp. Allt fler av de aktörer som engagerar sig i Digidels kampanjveckor erbjuder kontinuerligt teknikstöd, olika former av medborgarservice, möjligheter att lära sig använda internet och möjlighet att delta i samtal om källkritik och yttrandefrihet. Enligt svaren i Digidelnätverkets återkommande enkät, vill aktörerna ha kvar kampanjveckorna som ett tillfälle att kraftsamla gemensamt, ta möjligheten att möta användare och göra behovet av insatser synligt. Under årets eMedborgarvecka nådde över 270 aktörer nästan 10000 deltagare.

Trevlig läsning!

Tomas Finger, Projektledare eMedborgarveckan