Reflektion av eMedborgarveckan 2016

Under årets eMedborgarvecka nådde över 170 aktörer tillsammans fler än 20000 deltagare, varav ca 15000 nåddes via olika digitala interaktioner där deltagande mättes. Bland dessa fanns Skogsstyrelsen som erbjöd digital rådgivning via telefon eller dator till skogsägare om Skogsstyrelsens olika digitala tjänster. Digital aktivitet erbjöd också SIU (Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala) bland annat via en radiokanal, Radio RIU, som är den enda radiostationen i Sverige som sänder på 12 olika språk. Syftet med SIUs närradioverksamhet är att skapa en mångkulturell plattform, där man kan nå ut med information om aktuella samhällsfrågor i samarbete med myndigheter, förvaltningar, och andra organisationer för att öka integrationen och minska utanförskapet.

Radio RIU sänder två gånger i veckan på Uppsala 98,9 FM eller via internet på http://www.siuppsala.se/radio

Aktiviteterna under eMedborgarveckan har inriktat sig mot alla olika målgrupper. Det ser vi i att antalet deltagare med andra språk än svenska ökar kraftigt och allt fler aktörer har under eMedborgarveckan erbjudit delar av sitt program på andra språk eller med tolkstöd.

Åldersfördelningen har också fått en större spridning med en tydlig inriktning på en åldersgrupp. Fortfarande är gruppen 51-70 år den största.

Under de senaste årens kampanjveckor har också samarbetet på 
länsnivå blivit mer genomgripande och regionalt koordinerat med ett gemensamt eller delvis gemensamt program mellan olika kommuner i ett specifikt län, t.ex. Västernorrland, Östergötland och Kalmars län.

Bland det nya trender vi sett jämfört med tidigare eMedborgarveckor är att vi i år ser att flera aktörer har arrangerat mässliknande events där olika myndigheter och företag samlas under samma tak för att lättare nå ut till medborgarna, svara på frågor och lära ut en mängd olika digitala tjänster. Vi ser en ökning av deltagande från landstingen med bland annat tjänsten 1177.se och ett större fokus på e-hälsofrågor.

Ett mervärde i att arrangera en mässa är att deltagarna har en möjlighet att interagera och utbyta erfarenheter och samarbeta sinsemellan. Det är också lättare att marknadsföra och nå flera deltagare med en samlad satsning

 

Även medverkan från olika länstrafikbolag har ökat, bland annat deltog Dalatrafik, Östgötatrafiken och Länstrafiken Örebro. Under eMedborgarveckan besökte Länstrafiken Örebro åtta stycken orter runtom Örebros län, det var välbesökta och uppskattade träffar med många tacksamma besökare som fick hjälp med att ladda ner Länstrafiken Örebros App och lära sig hur den fungerar.