Rapporten från eMedborgarveckan 2015

Rapport eMedborgarveckanUnder eMedborgarveckan 2015 slogs det rekord! Närmare 300 deltagande aktörer nådde tillsammans över 16 000 personer!

 ”Kommuner, landsting och statliga myndigheter behöver bli mycket tydligare med att de vill att alla ska använda deras e-tjänster! Det skulle underlätta mycket för alla oss som jobbar med att visa dem.” Citatet är hämtat från avsnittet reflektioner och erfarenheter i rapporten om eMedborgarveckan 2015. Vidare betonas vikten av samverkan. Inte minst för att kunna lotsa folk till de olika platser där de kan få användarstöd.

→ Här är rapporten med berättelser, inspiration och erfarenheter från eMedborgarveckan 2015