Romani chib

Mangena li tumaro khedipa te lel than ko Digidel?

Ki Švedia pobuter fori kamela pe kompjuteri ja mobilno telefoni, baš i kursia thaj bukarne thana thaj javer. Ko jeka jek vakti, buteder manušengje si pharo te istemalkeren kompjuteri thaj internet. Digidelnätverket si sepetka so dela than baš i libralne, edukacijakere khedipa thaj khedipa so kerena buti te bajraren o istemalkeriba digitalno tehnologia ki Švedia. Trujal barabar butikeriba thaj turlie aktivitetia, pobuter manša ka len šajdipa te istemalkeren digitalna šajdpa ki Švedia.

Mangena li tumaro khedipa te lel than ko Digidel? Kontakirinen amencar!

Kamela pe tumengje arka baš i šajdipa ko internet? Tegani, šaj te len than ko aktiviteia tari Digidels. Kontaktirinen e majpače libralnaja baš i pobuter informacie. *

* Džanena li kaj o libralne ki Švedia si pravde thaj bilovengere baš i sa o dišutne?