Dari

آیا انجمن شما میخواهد به Digidel بپیوندد؟

امروزه در سویدن، شما اکثراً برای ریزرف سفر و تکت، استفاده از خدمات بانکداری، تقاضا برای کورس های آموزشی و مشاغل، و غیره به یک کمپیوتر یا تلیفون همراه نیاز دارید. با این حال، برای بسیاری از افراد استفاده از کمپیوتر و انترنیت دشوار است. Digidel شبکه است که در آن کتابخانه، انجمن های آموزشی و سازمان ها با یکدیگر همکاری میکنند تا مشارکت دیجیتلی در سویدن پیشرفت پیدا کند. از طریق این شراکت و برنامه های متنوع، مردم زیاد فرصت خواهند داشت تا از خدمات دیجیتلی در سویدن استفاده کنند.

آیا انجمن شما میخواهد به Digidel بپیوندد؟ با ما تماس بگیرید!

آیا در استفاده از خدمات مبتنی بر انترنت به کمک نیاز دارید؟ شما میتوانید در برخی از برنامه های Digidel شرکت کنید. برای کسب معلومات بیشتر، با نزدیکترین کتابخانه به محل خود تماس بگیرید. *

*به خاطر داشته باشید که ورود تمام ساکنان به کتابخانه ها در سویدن آزاد و رایگان است.