Samverkansledningen

För att samordna och planera gemensamma insatser i Digidelnätverket och för att kunna påverka, dela kunskap och sprida information, finns det en nationell grupp. Den bildades i januari 2014.

 

Här är en lista på samverkansledningens deltagande organisationer samt respektive kontaktperson och deras e-postadresser

Föreningen Sambruk (administrativt ansvarig)
Claes-Olof Olsson

Kungliga biblioteket (KB)
Elisabet Rundqvist

Internetstiftelsen i Sverige, IIS
Danny Aerts
 08-452 35 61

Svensk Biblioteksförening
Jenny Poncin

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Anders Nordh 070-311 17 08

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
Tobias Willstedt

Myndigheten för delaktighet
Ola Balke 08-600 84 10

SeniorNet Sweden
Anders Lundkvist

Föreningen för regional biblioteksverksamhet (FRB)
Per-Erik Wik

Nätverkets koordinator
Terese Raymond 076-000 13 15

Nätverkets facilitator
Ann Wiklund