Samverkansledningen

För att samordna och planera gemensamma insatser i Digidelnätverket och för att kunna påverka, dela kunskap och sprida information, finns det en nationell grupp. Den bildades i januari 2014.

 

Här är en lista på samverkansledningens deltagande organisationer samt respektive kontaktperson och deras e-postadresser

Föreningen Sambruk (administrativt ansvarig)
Claes-Olof Olsson

Studieförbunden i samverkan
David Samuelsson 070-543 27 39

Internetstiftelsen i Sverige, IIS
Danny Aerts
 08-452 35 61

Kulturrådet
Henriette Zorn

FSO-Folkhögskolornas Serviceorganisation
Ulrika Knutsson 070-640 84 52

Digitaliseringskommissionen
Jan Gulliksen, Sveriges Digital Champion,

Kungliga biblioteket (KB)
Elisabet Ahlqvist

LO
Bo Carselid

Myndigheten för delaktighet
Ola Balke 08-600 84 10

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
Åsa Wallström

SeniorNet Sweden
Anders Lundkvist

Svensk Biblioteksförening
Jenny Nilsson

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Anders Nordh 070-311 17 08

Sveriges Läns- och regionbibliotekarier (SLB)
Lisa Lundquist

Nätverkets projektledare
Tomas Finger