Samverkansledningen

För att samordna och planera gemensamma insatser i Digidelnätverket och för att kunna påverka, dela kunskap och sprida information, finns det en nationell grupp. Den bildades i januari 2014.

 

Här är en lista på samverkansledningens deltagande organisationer samt respektive kontaktperson och deras e-postadresser

Föreningen Sambruk (administrativt ansvarig)
Claes-Olof Olsson

Studieförbunden i samverkan
David Samuelsson 070-543 27 39

Internetstiftelsen i Sverige, IIS
Danny Aerts
 08-452 35 61

Kulturrådet
Henriette Zorn

Folkbildningsrådet
Ulrika Knutsson

Jan Gulliksen, Sveriges Digital Champion, Digitaliseringskommissionen
Jan Gulliksen

Kungliga biblioteket (KB)
Elisabet Ahlqvist

LO
Bo Carselid

Myndigheten för delaktighet
Ola Balke 08-600 84 10

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
Åsa Wallström

SeniorNet Sweden
Anders Lundkvist

Svensk Biblioteksförening
Jenny Nilsson

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Anders Nordh 070-311 17 08

Sveriges Läns- och regionbibliotekarier (SLB)
Lisa Lundquist

Nätverkets projektledare
Tomas Finger