Aktiviteter 2014

Under 2014 genomfördes främst följande aktiviteter:

  • Svenska insatser inom ramen för den europeiska kampanjen Get Online Week 2014 – GOW14:

  • Medborgarveckan, i samarbete med den nationella dyslexiveckan, i oktober 2014:

  • En nationell nätverksträff för erfarenhetsutbyte och inspiration med lokala, regionala och nationella aktörer i Get Online Week och Medborgarveckan: