Om Digidelnätverket

digital-kunskap-at-allaDigidelnätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk som arbetar för ökad digital delaktighet i Sverige. Nätverket bildades när den nationella kampanjen för ökad digital delaktighet Digidel2013 avslutades i december 2013. Syftet är att genom samverkan och delad kunskap arbeta för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige.

 

Grunden för nätverkets arbete är densamma som för Digidel2013:

”Alla ska våga, vilja och kunna ta del av internet, med dess möjligheter till delaktighet i den digitala samhällsutvecklingen, tillgång till tjänster, service, information, utbildning och underhållning”

Det finns i dagsläget inget nationellt regeringsuppdrag om samordning för digital delaktighet. Varje organisation och myndighet som deltar och samverkar i Digidelnätverket gör insatser utifrån sitt eget uppdrag och sin egen roll. Nätverket består av lokala, regionala och nationella organisationer som bibliotek, studieförbund, folkhögskolor, myndigheter, föreningar och företag.

Digidelnätverkets arbete sponsras för 2015 av IIS (Internetstiftelsen i Sverige) samt av regeringen/näringsdepartementet. För 2016 sponsrar IIS de två kampanjveckorna Get Online Week och eMedborgarveckan.