Om Digidelnätverket

Digital kunskap åt allaGenom samverkan och delad kunskap arbetar Digidelnätverket för att öka den digitala delaktigheten och tillgängligheten till digitala tjänster i Sverige. Digidelnätverket är ett icke-hierarkiskt, obundet och demokratiskt nätverk.

Grunden för nätverkets arbete

Nätverket bildades när den nationella kampanjen för ökad digital delaktighet, Digidel2013, avslutades i december 2013. Det är också kampanjens syfte som ligger till grund för Digidelnätverkets arbete: ”Alla ska våga, vilja och kunna ta del av internet, med dess möjligheter till delaktighet i den digitala samhällsutvecklingen, tillgång till tjänster, service, information, utbildning och underhållning.”

Det finns i dagsläget inget nationellt regeringsuppdrag om samordning för digital delaktighet. Varje organisation och myndighet som deltar och samverkar i Digidelnätverket gör insatser utifrån sitt eget uppdrag och sin egen roll. Nätverket består av lokala, regionala och nationella organisationer som bibliotek, studieförbund, folkhögskolor, myndigheter, föreningar och företag.

Internetstiftelsen i Sverige

Under 2015 sponsrades Digidelnätverkets arbete av Internetstiftelsen i Sverige (IIS) samt av regeringen/näringsdepartementet. För 2016 sponsrar IIS de två kampanjveckorna Get Online Week och eMedborgarveckan.