Rapporter från externa aktörer

  • .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har samlat sina egna rapporter avseende internetstatistik samt de som givits ut av Statistiska Centralbyrån (SCB), Kommunikationsmyndigheten (PTS), Nordicom, World Internet Institute (WII), Medierådet samt. Här kan du ta del av deras sammanställning.

 

”Utred möjligheten att permanenta nationella satsningar på opinionsbildande kring digitalt innanförskap…tex som en form av återkommande E-medborgarveckor där offentliga aktörer samarbetar med aktörer som möter medborgarnas efterfrågan om stöd i användandet av e-tjänsterna”.

(Om hur frivilliga initiativ arbetar för en ökad digital delaktighet. Linnéuniversitetet, 2013)

 

  • I delbetänkandet från Digitaliseringskommissionen: Gör Sverige i framtiden – digital kompetens (SOU 2015:28) föreslås en satsning på kommunala digitala servicecenter för stöd till dem som behöver hjälp att ta del av digital samhällsservice.