Uppföljning GOW 2017

Projektledare för get Online Week har sammanställt årets resultat.
→ Här kan du läsa rapporten