Uppföljning

Alla som arrangerar ett event under Get Online Week ombeds att fylla i en enkät. På så sätt kan projektledning sammanställa årets resultat. Enkäten publiceras här i samband med Get Online Week 17.