En studie om folkbibliotekens arbete med digital delaktighet

Denna rapport kartlägger folkbibliotekens idigital-kunskap-at-allansatser för digital delaktighet under 2016. Rapporten bygger på resultat utifrån dels en enkät som SKL skickat ut till alla 290 kommuner i landet, och dels utifrån intervjuer med 5 bibliotek angående digital delaktighet. Enkäten besvarades av 91 % av kommunerna, och resultatet visar att 80 % av dessa erbjuder programaktiviteter i syfte att öka den digitala kompetensen.

Rapport Insatser för digital kompetens på folkbiblioteken är skriven på uppdrag av SKL, Digidelnätverket och Kungliga biblioteket av Ida Norberg 

Rapporten i sin helhet kan ni läsa här (öppnar ett nytt fönster)