En återblick av eMedborgarveckan.

Under årets eMedborgarvecka nådde över 170 aktörer tillsammans fler än 20000 deltagare, varav ca 15000 nåddes via olika digitala interaktioner där deltagande mättes

screenshot_202

Aktiviteterna under eMedborgarveckan har inriktat sig mot alla olika målgrupper. Det ser vi i att antalet deltagare med andra språk än svenska ökar kraftigt och allt fler aktörer har under eMedborgarveckan erbjudit delar av sitt program på andra språk eller med tolkstöd.

Åldersfördelningen har också fått en större spridning med en tydlig inriktning på en åldersgrupp. Fortfarande är gruppen 51-70 år den största.

Under de senaste årens kampanjveckor har också samarbetet på 
länsnivå blivit mer genomgripande och regionalt koordinerat med ett gemensamt eller delvis gemensamt program mellan olika kommuner i ett specifikt län, t.ex. Västernorrland, Östergötland och Kalmars län.

→ Klicka här för att läs hela rapporten
→ Klicka här för att se filmen