eMedborgarveckan ett bra tillfälle att möta användarna

För kommuner, landsting och regioner är eMedborgarveckan ett bra tillfälle att möta användarna, anser Martin Andreasson, som är ordförande i beredningen för digitalisering hos Sveriges Kommuner och Landsting.

För att öka den digitala delaktigheten och användningen av offentliga e-tjänster arrangeras den nationella kampanjveckan eMedborgarveckan varje år av digidelnätverket.

Genom åren har 16 000
personer i alla åldrar deltagit i aktiviteter arrangerade av närmare 300 organisationer. Utbudet av aktiviteter har varierat stort, allt
ifrån individuell rådgivning och stöd för e-tjänster till föreläsningar och hjälp med digitala ärenden. Alla insatser finansieras lokalt.

För kommuner, landsting och regioner är eMedborgarveckan ett bra tillfälle att möta användarna, anser Martin Andreasson, som är ordförande i beredningen för digitalisering hos Sveriges Kommuner och Landsting.

– Inom offentlig sektor erbjuder vi många bra, digitala tjänster som förenklar vardagen för invånarna. eMedborgarveckan kan kommuner, landsting och regioner använda för att informera om olika e-tjänster, visa hur de fungerar och erbjuda hjälp att komma igång att använda tjänsterna.

Medborgarveckan, digidels webbplats

Rapport från eMedborgarveckan 2015

– Genom att bjuda in till aktiviteter under eMedborgarveckan kan kommuner, landsting och regioner sprida kunskap och kännedom e-tjänster för invånarna och samtidigt få viktiga synpunkter från användarna, säger Martin.