​E-medborgarveckan 2016: Digital delaktighet är en rättighet – och du kan bidra!

Logo eMedborgarveckan 2016

Digital delaktighet är en demokratisk rättighet. Därför arrangerar Digidelnätverket, där Kungliga biblioteket är en del, för tredje året E-medborgarveckan 3–9 oktober. Fram till den 25 september kan du anmäla din organisation till årets kampanj. →här

Att vara ”e-medborgare” handlar om att kunna använda e-tjänster, internet och digitala forum för att hantera sin vardag och göra sin röst hörd. Det är en demokratisk rättighet att vara digitalt delaktig – och den digitala kompetensen kan alltid utvecklas vidare.

→ Här kan du läsa hela pressreleasen